CURSUSSEN & PRIJZEN

Salsa, Normale cursus: 8 lessen van 1 uur 50 euro  

Kortingen gelden niet bij aktie aanbiedingen!

ALGEMENE REGELS  

INSCHRIJVING * Je hoeft je niet in te schrijven met een (dans) partner.

* Bij elke inschrijving (per formulier, telefonisch, schriftelijk, per mail of per digitaal formulier) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zo gauw u zich hebt aangemeld voor een cursus. Uw deelname aan een cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier op een open dag of lesavond, telefonische aanmelding of inschrijving via e-mail of digitaal inschrijfformulier.

Alleen bij tijdige inschrijving kunt u deelnemen aan de lessen. Aangeboden cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers.

The Latin Salsa Club informeert u tijdig, indien een cursus door gebrek aan deelnemers moet komen te vervallen. Annulering Bij tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht. Kosteloos annuleren van een cursus kan tot 8 dagen voor aanvang van de cursus. Kosteloos annuleren van een workshop of bootcamp kan tot max. 48 uur voor aanvang. Bij latere afzeggingen worden de kosten in rekening gebracht. Betaling Het verschuldigde bedrag dient u contant en volledig te betalen op de EERSTE lesavond. U kunt hiervoor desgewenst een betaalbewijs ontvangen (vraag hiernaar).

Afwijkende betalingen zijn alleen mogelijk als hier over tevoren met de eigenaar afspraken zijn gemaakt.

* Voor een goed verloop van de lessen word je verzocht op tijd te komen.

* Wanneer een cursist tijdens een lesavond niet aanwezig kan zijn, dient dit in een voorgaande les, via email of telefonisch te worden gemeld bij de dansschool.

* Tijdens de lessen dient men zich zodanig te gedragen dat derden hier geen hinder van ondervinden. * Het afgaan van mobiele telefoons is storend voor de les, probeer dit te voorkomen. * Kies voor schoenen met een gladde zool. Er zijn geen kledingvoorschriften.

* Het volledige lesgeld dient voor aanvang van de eerste les contant te zijn voldaan.

**** Bij te late betaling (na de derde les) wordt het cursusgeld verhoogd met 5 euro.

**** Bij te late betaling (na de vijfde les) wordt het cursusgeld verhoogd met 10 euro.

*Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. *Langdurige ziekte/blessure.

****Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of blessure) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg het resterende bedrag voor u vastzetten. ****U dient dit zélf tijdig bij ons aan te geven en te laten vastleggen.

****Bij herstel kunt u in een navolgend cursusblok (binnen hetzelfde lesjaar) alsnog uw tegoed opnemen.

****Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een blok door persoonlijke keuzes (korte vakanties enz.) is geen vastzetting van lesgeld mogelijk.

* The Latin Salsa Club is niet aansprakelijk voor diefstal of enige vorm van lichamelijke letsel, ontstaan voor, tijdens of na de les. Lichamelijke gebreken, welke een belemmering kunnen vormen in de uitvoering van het dansen, dien je te bespreken met de docent.

* Het is niet toegestaan om (video-) opnames e.d. te maken tijdens de lessen of feesten, tenzij er nadrukkelijk toestemming is van de dansschoolhouder.

* The Latin Salsa Club behoudt zich het recht om tijdens workshops, lessen en feesten foto’s en video opnames te maken. De foto’s kunnen gebruikt worden voor flyers, posters, brochures etc. Video opnames kunnen eventueel op de website geplaatst worden.

Indien je hier bezwaar tegen hebt, tijdig doorgeven aan de organisatie. * The Latin Salsa Club behoudt zich het recht om cursussen te verschuiven naar een andere dag of tijdstip. * De cursist is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van The Latin Salsa Club en handelt conform deze voorwaarden.